Entrevista de Ràdio Estel a Brins d’Oportunitats

L’empresa d’inserció Brins d’Oportunitats comença a conèixer-se a la diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i Ràdio Estel no ha volgut perdre’s  l’oportunitat d’entrevistar-nos al seu programa La veu de Càrites. 

L’entrevista es va realitzar a Núria Núñez en qualitat de consellera de Brins i com a responsable del Programa de Formació i Inserció Laboral de Càrites Diocesana de Sant Feliu de Llobregat; a Lluís Barnés, com a gerent i coordinador de l’empresa i a Rocío Gómez, com a tècnica d’inserció laboral.


Durant l’entrevista, Núria Núñez va ressaltar que el personal de Brins d’Oportunitats procedeix dels cursos tècnics que realitza Càrites,  el contingut del qual comprèn  l’adquisició de competències bàsiques i transversals, a més a més de la formació més específica. Ara mateix, el cursos que s’estan portant a terme des de Càrites Sant Feliu són: neteja de despatxos i oficines, atenció a persones al domicili, captació agrícola i introducció a la cuina mediterrània. 


Per la seva banda, Lluís Barnés, a més a més de definir què és una empresa d’inserció laboral, va destacar la qualitat i la garantia dels serveis de neteja, logística i atenció a gent gran al seu domicili que estem realitzant per un preu econòmic i competitiu. Així mateix, va parlar sobre la metodologia de la feina, donant un valor afegit a l’acompanyament que realitzen la tècnica d’inserció laboral i la tècnica de producció als treballadors i treballadores durant tot el procés d’inserció.


Finalment, va parlar Rocío Gómez, la tècnica d’inserció laboral.  Rocío es va centrar en traslladar, en donar a conèixer, com les persones evolucionen de forma positiva a nivell personal, social i, evidentment, laboral, quan tornen al món laboral sota un contracte amb unes condicions i un sou dignes.


Al següent enllaç podràs escoltar l’entrevista sencera.

https://www.estelfitxers.com/audio/20190218-20_00LAVEUDECARITAS.MP3

No s'accepten més comentaris