Logística

A Brins d’Oportunitats E.I., SLU, oferim serveis de logística com a solució a les necessitats de les empreses, particulars, institucions, etc..., amb un compromís clar de qualitat i rigor, sense oblidar el caire social que ens mou.

La nostra activitat de logística es fa amb l’objectiu de donar al client un servei adaptat a les seves necessitats mitjançant un personal qualificat i capaç, amb una constant supervisió per part dels nostres tècnics de producció.

Ens agrada fer una feina neta i acurada, mantenint la confidencialitat del servei prestat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Alguns serveis que us podem oferir són:

  • Transport de paqueteria y/o embalums de manera continuada o esporàdica per la zona del Baix Llobregat, Garraf, Barcelonés, Baix i Alt Penedés i Anoia
  • Recollida de donacions destinades a Càritas (aliments, roba, etc)
  • Buidem locals.
  • Recollim i traslladem mobles a la deixalleria
  • Trasllat de mobles per la zona del Baix Llobregat, Garraf, Barcelonés, Baix i Alt Penedés i Anoia.

Els avantatges de contractar-nos són: beneficis socials pel fet de contactar una empresa d’economia social, millorar la Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa, seguiment continuo de la qualitat de servei per part de personal professional, etc.

En caso que la teva necessitat sigui una altra, no dubtis en posar-te en contacte amb Brins d’Oportunitats E.I., SLU.
Demana el teu pressupost. Inclou vehicle, conduïdor i personal.

Visita QUÈ FEM