Convocatòria FONDO SANTANDER 2021

Brins d'Oportunitats E.I, SLU, dins l'any 2022, i gràcies al finançament del Fondo Santander Solidario, consolida una línea de treball dins del que s'anomena economia verda i que s'enmarca en el sector agrícola, de jardineria sostenible, de gestió forestal, de gestió de vinyes i oliveres, etc.

Aquesta línea de negoci dona feina a un tècnic i a 6 persones en risc d'exclusió i les perspectives de creixement en un sector a on la feina s'està precaritzant.

No s'accepten més comentaris