La GENERALITAT DE CATALUNYA atorga els ajuts per a la realització d'accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social

El passat mes de novembre la GENERALITAT DE CATALUNYA ha resolt la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions de millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social del periode 2020-2021 per a la L2 i per al període 2021-2022 per a la L1, consistent en ajuts específics per als treballadors contractats amb contracte d'inserció que estan realitzant itinerari de formació i inserció socio-laboral amb nosaltres així com també suport econòmic en la contractació de tècnics d'acompanyament a aquests treballadors.

La tasca portada a terme per les empreses d'inserció i que és la raó d'aquests ajuts és la d'acompanyar a persones en risc d'exclusió social amb dificultats per accedir al mercat de treball ordinari per dotar-los de eines que els permetin accedir amb més facilitat a un contracte laboral en l'empresa ordinaria.

Aquests ajuts estan cofinançats per el Fons Social Europeu.


  
No s'accepten més comentaris