AJUTS CONVOCATÒRIA INDITEX 2022

Brins d'Oportunitats E.I., SLU ha entrat un any més a la convocatòria INDITEX 2020-2022 i ha obtingut ajuts per a l'acompanyament de persones en risc d'exclusió en l'entorn laboral.

La convocatòria també inclou la subvenció parcial del tècnic d'acompanyament en la producció per a la millora continua dels participants, per a facilitar la seva incorporació al mercat de treball ordinari.

El periode subvencionat és d'onze mesos i finalitza el proper 30 de novembre.

"ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN INSERCIÓN"

No s'accepten més comentaris